Akcióközpontú coaching és tréning alapelvei

1. Több-nézőpontúság vagy szerepcsere elve: egy-egy vezetői kérdés vagy feldolgozandó helyzet akkor közelíthető és oldható meg a leghatékonyabban, ha a vezető a saját nézőpontja mellett a különböző nézőpontokból ( pl. a másik fél vagy a gazdasági környezet) adódó részinformációkat is figyelembe veszi.

2. „Itt és Most” elve: A jelenben megjelenő kérdések és a fejlesztendő vezető dilemmái között szoros összefüggés van.

3. Akció elve: A cselekvés és a beszéden túli üzenetek mindig hitelesebbek és hatékonyabbak, mint a verbalitás.

4. Tapasztalati tanulás elve: Mindig olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek gyakorlati tapasztalatok révén fogalmazódnak meg, így megoldásuk is csak a tapasztalati térben lehetséges.

5. Dinamizmus elve: A vezető, a csoport vagy az adott szervezet motivációi, belső energiaháztartása és környezete között egy olyan egyensúlyt kell teremtenünk, amely a leghatékonyabb megoldások megfogalmazásának és kommunikálásának alapjává képes válni.